Browse stories

Pekka,

Management and supervisory duties

Julkaistu 14.5.2014

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojärjestelmätiede
Muut opinnot Kauppatiede, Tietoliikenne
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Valtaosan työpäivästäni käytän asioiden organisointiin ja delegointiin. Tämä tapahtuu keskustellen, sähköpostitse ja tiketöintijärjestelmien avulla. Pidän yhteyttä asiakkaisiin mutta myös yrityksemme käyttämiin alihankkijoihin ja muihin ohjelmisto- ja laitetoimittajiin. Käytän paljon aikaa varsinaisen työajan ulkopuolella alan kehityksen seuraamiseen ja oman osaamiseni ylläpitämiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, kyky jäsennellä asiat helposti ymmärrettäviksi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyisen työnantajan palvelukseen muutaman vanhan työkaverin suosittelemana asiantuntijatehtäviin joista etenin muutaman sattuman kautta nykyiseen esimiesasemaan vajaassa viidessä vuodessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieli- ja viestintäopinnot ovat korostuneet johtotehtävien ja esimiesaseman myötä. Kaupalliselta puolelta kirjanpidon sekä rahoitukseen liittyvien perusasioiden ymmärtäminen on ollut suureksi avuksi. Tekniseltä puoelta erityisesti erilaisten peruskonseptien ymmärtäminen on avuksi uusia tekniikoita käyttöönotettaessa ja auttaa ymmärtämään oman asiantuntijatiimin työtä vaikkei tuntisikaan jokaista heidän työhönsä liittyvää yksityiskohtaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opintojen yhteydessä olisi pitänyt opiskella myös sopimusjuridiikkaa, josta olisi merkittävää hyötyä laajoista palvelusopimuksista neuvoteltaessa. Myös kielten opiskeluun ja varsinkin useamman kielen edes perusteiden hallinta olisi monessa käytännön tilanteessa hyödyksi.

More stories

J

sap-konsultti

Tyypillinen työpäiväni sisältää paljon asioiden ja tehtävien järjestelemistä sekä uusien asioiden opettel… read story >

mrh

senior consultant

Paljon sähköpostien lukemista ja vastaamista, sekä eri asiantuntijoiden töiden koordinointia ja tekijöide… read story >

Sari

yrittäjä

Myyntiä (tarjousten tekemistä, asiakaskontaktointi), projektien tai koulutuksien suunnittelu/toteutus, ha… read story >

Katja

opiskelija

Opiskelen toista tutkintoa, en siis ole työelämässä täysipäiväisesti (tai nyt opintoja viimeistellessäni … read story >

Ari

tietohallintojohtaja

Johtoryhmää, ohjausryhmää, toimittajatapaamisia, asiakaskäyntejä, kehityskeskustelujen pitämistä, taloude… read story >

Hanna

projektipäällikkö

Lukuisten eri projektien aikataulujen hallintaa, asiakaskonsultointeja joskus asiakkaan luona, joskus puh… read story >

Mari

Päiväni koostuvat matkustamisesta, puhelinpalavereista, maiden myynnin ohjaamisesta sekä tuloksen ennusta… read story >

Laura

team manager

Paljon palavereja, paljon sähköposteja, tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa kommunikointia, organisoin… read story >

Tuomo

koordinator

Jokainen työpäivä on vähän erilainen. Paljon tehtävää, palavereita ja haasteita. Jos päivät muuttuvat tyy… read story >

Karri

Ohjelmistokehitystä laidasta laitaan: suunnittelua, toteutusta, ylläpitoa ja niin edelleen. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›