Browse stories

Tiina, projektipäällikkö

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 6.5.2015

Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden etenemistä ja tuloksia. Viestin aktiivisesti eri sidosryhmille, myös sosiaalisessa mediassa. Osallistun palveluiden ja henkilöstön kehittämiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ajanhallinta, viestintätaidot, tutkimusmenetelmät,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työssäni osa-aikaisena opintojen ohella ja jäin taloon valmistuttuani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkimusmenetelmäosaaminen korostuu eniten, samoin kieli- ja viestintäopintojen anti. Aikuiskasvatuksen opinnot ovat hyödyksi henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitehtävissä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jonkinasteinen talous- ja markkinointiosaaminen on tarpeen hyvin monenlaisissa tehtävissä, joten perusasiat kannattaa ottaa opiskeluaikana haltuun. Myös eri järjestelmien käyttötaidot kannattaa pitää ajan tasalla, etenkin Excelin.
Opiskeluaikana kannattaa olla aktiivinen, harrastaa ja osallistua järjestötoimintaan. Siinä oppii mielettömästi työelämässä tarvittavia taitoja ja luo tärkeitä sosiaalisia suhteita.

More stories

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… read story >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… read story >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… read story >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… read story >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… read story >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… read story >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… read story >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›