Browse stories

MP, service manager

Consulting

Julkaistu 2.11.2022

Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Hallintotiede, kasvatuspsykologia
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja kehittämisestä, erilaisista sisäisen ja ulkoisen raportoinnin tehtävistä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itseohjautuvuus, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, multitasking

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni harjoittelun kautta, kun pääsin harjoitteluun HR-tehtäviin nykyiselle työnantajalleni. Olen edennyt yrityksen sisällä eri tehtävissä nykyiseen rooliini kuluneen neljän vuoden aikana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut erilaisista liiketalouden ja hallinnon kursseista, sekä myös kaikista vuorovaikutukseen ja kommunikaation liittyvistä kursseista. Sanoisin silti, että itse työelämä on eniten opettanut minua.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Seuraa erilaisia keskusteluja esimerkiksi LinkedInissä ja verkostoidu eri alan osaajien kanssa. Hae rohkeasti mielenkiintoiseen tehtävään ja pyri avaamaan hakemuksessasi ja keskusteluissa käytännön osaamistasi sekä vahvuuksiasi. Kokeile myös erilaisia tehtäviä ja rooleja sekä myös toimialoja, jos tuntuu että "omaa juttua" on vaikea löytää. Ja uskalla kysyä neuvoa ja apua aina kun tarpeen!

More stories

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… read story >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… read story >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… read story >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… read story >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… read story >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… read story >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… read story >

maeae2

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›