Browse stories

JK,

Education

Julkaistu 30.9.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Mediakasvatus, Pohjois-Amerikan tutkimus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi vastaan kaikista kampuksen tulevista ja lähtevistä liiketalouden vaihto-opiskelijoista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaustaidot, empaattisuus, innovointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen ollut korkeakoulussa projektitöissä. Sitten perustin oman maahantuontiyrityksen. Muutaman vuoden sitä pyöritettyäni halusin takaisin koulutuksen puolelle. Toimin ammatillisessa oppilaitoksessa projektipäällikkönä ja opona. Sieltä päädyin vähän sattuman kautta nykyiseen työpaikkaani ensin äitiyslomasijaiseksi ja myöhemmin vakituiseksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Aikuisen oppimisprosessin ymmärtäminen, ohjaustaidot ja sen hyväksyminen, että minun ei tarvitse eikä pidäkään tietää kaikkea. Hyötyä on ollut myös aiemmasta työkokemuksesta yrittäjänä ja vahvasta kielitaidosta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä mikä oikeasti kiinnostaa, ei sitä mitä "sinun pitäisi"! Tunne intoa ja mielenkiintoa. Jos et sitä tunne, opiskelet väärää alaa.

More stories

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… read story >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… read story >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… read story >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… read story >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… read story >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… read story >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… read story >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›