Selaa kertomuksia

Eija, asiantuntija (te-toimisto)

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 24.11.2022

Opiskelupaikkani Laurea-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot perhetyö, koulusosiaalityö, työhyvinvointi
Valmistumisvuosi 2022

Tyypillinen työpäiväni: Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaisten paikallisten palvelujen selvittelyä, tutustumista ja ohjaamista asiakkaita palveluiden pariin. Monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tarpeen mukaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, empatiakyky, Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko,

Päädyin nykyiseen työhöni: Löysin paikan valtiolle.fi-sivustojen kautta. Opintojen työharjoittelun myötä olin tutustunut vastaavaan tehtävään kaupungilla. Aikaisempi tradenomin tutkinto ja pitkä työhistoria talousalalla auttoi varmasti paikan saamisessa. Työelämätaidot tulee olla kunnossa tässä työssä, joka on hyvin itseohjautuvaa, mutta yhteistyötä vaativaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Dialoginen vuorovaikutus, ratkaisukeskeinen työskentelytapa, hyvät it-taidot, sosiaalialan eettisten periaatteiden omaksuminen

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Asiakkaan kohtaamisen erilaisia menetelmiä kannattaa harjoitella, 10-sormijärjestelmän osaaminen nopeuttaa huomattavasti työntekoa.

Lisää kertomuksia

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… lue kertomus >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›