Selaa kertomuksia

Tiina, perheohjaaja

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 2.11.2022

Opiskelupaikkani Savonia-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–17-vuotiaiden lasten ja heidän perheensä kanssa keskustelemalla tai toiminnallisuutta hyödyntäen kotona tai perheen omissa toimintaympäristöissä, esim. koululla tai apuna asioinnissa. Välillä tavataan lapsia, välillä vanhempia ja välillä koko perhettä. Työhön kuuluu kirjaamista, siirtymiä paikasta toiseen, neuvotteluja ja palavereja tiimin tai koko työyksikön kesken sekä säännöllinen työnohjaus.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, viestintätaidot (ml. tietotekniset ja vaikuttamistaidot), Palvelujärjestelmän tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin varhaiskasvatuksen opettajana ja keräsin sitä kautta kokemusta lasten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä sekä moniammatillisesta verkostotyöstä. Hain perhetyön paikkoja ja sainkin viimein 2 kk sijaisuuden. Siitä on nyt 2,5 vuotta ja minut vakinaistettiin usean sijaisuuden jatkoksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Palveluohjaus, green care, toiminnalliset menetelmät ja lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tuntemus. Lisäksi olen suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan opinnot, joista on suuresti hyötyä perhetyössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Moni työkaveri on työllistynyt suoraan harjoittelusta meille. Kannattaa valita siis työharjoittelupaikka oman kiinnostuksen mukaan!

Lisää kertomuksia

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›