Selaa kertomuksia

Petri, johdon assistentti

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 9.1.2015

Opiskelupaikkani Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Liiketalouden opintoja
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja toiminnan kehittämisestä esimiestyön näkökulmasta. Toimin johtoryhmän sihteerinä ja tuen yksiköiden johtajia heidän työssään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: joustavuus, kompromissien teko, hyvät yhteistyötaidot, organisointi ja koordinointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen työskennellyt nykyisellä työnantajallani jo aikaisemmin. Valmistumisen loppuvaiheessa minulle ehdotettiin siirtymistä uuteen työhön, jossa tarvittaisiin organisaation hyvin tuntevaa henkilöä tukemaan johtajiston työskentelyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työ on monipuolista ja aina tulee tilanteita joissa huomaa jostakin olleen apua erityisesti.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa poistua totutuista ja hakea jotakin ei niin tavallista, eikä mennä totuttuja urapolkuja pitkin. Uskalla yhdistää vaikkapa liiketalouden opintoja sosiaalialan opintoihin. Hassutkin yhdistelmät tuottavat jotakin uutta.

Lisää kertomuksia

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… lue kertomus >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›