Selaa kertomuksia

Kaisa, etuuskäsittelijä

Muu, työttömyyskassa

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, kielet
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan asiakaspalvelua puhelimitse sekä sähköpostitse.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: perehtyneisyys oikeudenalaan, asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, pitkäjänteisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Paikka oli avoinna ja minut valittiin hakijoista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntapolitiikka ja valtio-oppi

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos sosiaaliturvajärjestelmässä toiminen kiinnostaa, kannattaa perehtyä oikeudenalaan sekä etenkin myös työoikeuteen. Työttömyyskassakokemuksesta on myöhemmin hyötyä esimerkiksi edunvalvontajärjestöissä, liitoissa ja kassasta voi siirtyä helposti esimerkiksi Kelaan tai sosiaalitoimeen (palkat taitavat kuitenkin olla kassassa paremmat).
Tässä työssä on tärkeä ymmärtää työmarkkinoiden toimintaa laajemminkin, miten työehtosopimukset vaikuttavat ja talouden rakennemuutokset aiheuttavat alueellisia ja toimialakohtaisia laajoja lomautuksia yms.

Lisää kertomuksia

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä lue kertomus >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… lue kertomus >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… lue kertomus >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … lue kertomus >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… lue kertomus >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… lue kertomus >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… lue kertomus >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… lue kertomus >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… lue kertomus >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… lue kertomus >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… lue kertomus >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... lue kertomus >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… lue kertomus >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… lue kertomus >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›