Selaa kertomuksia

Tero, tiedottaja

Viestintä- tai mediatyö, Helsingin kaupunki

Julkaistu 14.10.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Suomen historia, Tiedotusoppi, Sosiologia
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viraston johtoryhmässä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, kieli- ja kirjoitustaidot, tiedonhakutaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen tulin määräaikaiseen työsuhteeseen tiedotussihteeriksi. Määräaikaisuuksien jälkeen sopimustani on uusittu ja työtehtäviäni muutettu vastuullisimmiksi joka kerta. Kolmen määräaikaisuuden jälkeen minut vakinaistettiin vuoden 2013 alusta. Nykyisin vastaan viraston tiedottamisesta sen kaikissa muodoissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedotusopista viestintäteoria, valtio-opista laaja yleissivistys ja tiedonhankintataidot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Virastoruotsia tarvitaan, joten se kannattaa ottaa tosissaan jo koulussa/yliopistossa. Laaja-alainen opiskelu antaa hyvän yleissivistyksen. Tiedottajan ammatissa on hyvä, että tietää kaikesta ainakin vähän.

Lisää kertomuksia

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä lue kertomus >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… lue kertomus >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… lue kertomus >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … lue kertomus >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… lue kertomus >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… lue kertomus >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… lue kertomus >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… lue kertomus >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… lue kertomus >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… lue kertomus >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... lue kertomus >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… lue kertomus >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… lue kertomus >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… lue kertomus >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›