Selaa kertomuksia

Koulutuksen tutkija, projektitutkija

Tutkimus tai tuotekehitys, yliopisto

Julkaistu 29.9.2014

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot yleinen historia, valtio-oppi, kasvatustiede, kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa, yhteistyöpalavereissa ja konferensseissa. Tyypillinen työpäivä omassa työhuoneessa koostuu tutkimustulosten analysoinnista tilastotieteellisten analyysien pohjalta, lähteiden hakemisesta (nykyään tärkeimpiä verkosta luettavissa olevat tieteelliset journaalit) ja kirjoittamisesta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kriittinen ajattelu, sujuva kirjoittaminen, kirjoittaminen ja muut viestintätaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Täysin sattumalta! Tulin yksikköömme töihin puoleksitoista kuukaudeksi tutkimusapulaiseksi. Opinnot olivat kesken, enkä tiennyt mitään tutkimustyöstä, saati sitten koulutuksen tutkimuksesta. Ehkä lopulta kyse on kuitenkin ollut suunnitellusta sattumasta, eli siitä, että ihminen tiedostamattaan hakeutuu kiinnostustaan vastaavalle uralle. Nyt koen, että työni ei voisi paremmin vastata kiinnostustani, koska kiinnostukseni historiaan on aina ollut aika yhteiskuntatieteellistä, mitä on myös työni sisältö, ja kirjoittaminen on ollut aina mieluista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista on ollut paljon hyötyä. Perustutkinnossa opiskelemani aineet ovat tarjonneet yleisiä kriittisen ajattelun taitoja, kykyä ymmärtää asioiden monimuotoisia syy-yhteyksiä sekä tarjonneet laaja-alaisen ymmärryksen nykyisen yhteiskunnan ja sen instituutioiden rakentumisesta. Opettajankoulutuksesta on ollut paljon hyötyä suullisen viestinnän taitojen kehittämisessä, ja opetusharjoittelu on kehittänyt opetus- ja esiintymistaitoa, joka myös on tutkijan työssä tärkeä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Näihin tehtäviin voi päätyä monenlaisilla generalisti- (humanistisen ja yhteiskuntatieteellinen) ja kasvatustieteellisen alan aineyhdistelmällä ja koulutuspohjalla. Koulutuksen tutkimus on aidosti monitieteistä. Historiaa pääaineena opiskelleet taas voivat päätyä hyvin monenlaisiin tehtäviin ja ammatteihin; kirjo on hyvin laaja. Työhön sijoittumista pohtiessaan ei etenkään generalistialoilta valmistuneiden kannata ajatella vain perinteisiä ja tavallisimpia ammattikuvia, vaan on hyvä olla erittäin ennakkoluuloton ja laaja-alainen. Tällä hetkellä koen, että koulutukseni ja työni vastaavat toisiaan erittäin hyvin, mutta jos tätä olisi kysytty minulta vastavalmistuneena, olisin ollut sitä mieltä, että olen ajautunut täysin koulutusalaani vastaamattomiin tehtäviin.

Lisää kertomuksia

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … lue kertomus >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… lue kertomus >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen lue kertomus >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät lue kertomus >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… lue kertomus >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… lue kertomus >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… lue kertomus >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … lue kertomus >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… lue kertomus >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… lue kertomus >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. lue kertomus >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… lue kertomus >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… lue kertomus >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… lue kertomus >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… lue kertomus >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… lue kertomus >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua lue kertomus >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… lue kertomus >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi lue kertomus >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät lue kertomus >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›