Selaa kertomuksia

Outi,

Johto- tai esimiestehtävät

Julkaistu 25.10.2014

Opiskelupaikkani Joensuun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Informaatiotutkimus, hallinto-oikeus
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäisiin sekä muiden valtionhallinnon organisaatioiden yhteisiin kokouksiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, esiintymistaidot, hyvät vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin korkeakouluharjoittelussa nykyisen työalani tehtävissä. Harjoittelusta pääsin suoraan määräaikaiseen virkaan ja kaksi kuukautta valmistumiseni jälkeen sain ensimmäinen alani vakituisen viran. Nykyiseen työhöni olen päätynyt parin muun työpaikan kautta. Osallistuminen alan yhteiseen kehittämiseen erilaisten hankkeiden kautta sekä verkostoituminen alan toimijoiden kanssa ovat edesauttaneet uusien työtehtävien saamista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikki opinnot ovat antaneet omia näkökulmia työhön. Historia on antanut tutkijan näkökulmaa asiakirjallisen aineiston hallintaan ja säilyttämiseen liittyen, informaatiotutkimus tiedonhallintaan yleisesti ja oikeustiede mm. hyvään hallintoon ja tiedon julkisuuskysymyksiin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskelussa kannattaa suunnitella huolella pääaineen ja sivuaineiden muodostama kokonaisuus, jotta se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tulevia työtehtäviä. Ennemmin siis kannattaa opiskella huolella muutamaa ainetta, kuin kokeilla hieman useita eri aineita.

Työelämässä ei ole varaa "polttaa siltoja", koska Suomessa piirit ovat melko pienet. Jokaisessa työpaikassa kannattaa siis tehdä parhaansa eli hoitaa työnsä ja suhteet muihin työntekijöihin kunnolla.

Lisää kertomuksia

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … lue kertomus >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… lue kertomus >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen lue kertomus >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät lue kertomus >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… lue kertomus >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… lue kertomus >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… lue kertomus >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … lue kertomus >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… lue kertomus >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… lue kertomus >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. lue kertomus >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… lue kertomus >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… lue kertomus >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… lue kertomus >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… lue kertomus >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… lue kertomus >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua lue kertomus >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… lue kertomus >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi lue kertomus >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät lue kertomus >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›