Selaa kertomuksia

Marja, markkinointipäällikkö, -johtaja

Markkinointi, myynti tai osto

Julkaistu 3.9.2021

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Tiedotusoppi, Ympäristöpolitiikka, Julkisoikeus, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin markkinoinnin tehtäviä. Minulle kuuluu yrityksessä markkinoinnin suunnittelu, budjetointi ja toteutus osittain itse, osittain yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Myynnin yrityksessämme myös vastaan siitä, että markkinoinnin kärjet toteutuvat myös myyntityössä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi), Luovuus, visuaalisuus, oma aktiivisuus ja kysely,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin yrityksessä ensin myyjänä opiskeluaikana ja oman osaamisen myötä olen edennyt eri tehtävien kautta tähän asemaan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Vaikea eritellä, kaikista. Lähinnä katsoisin, että akateemiset opinnot ovat tehneet minusta taitavan tiedon etsijän, prosessoijan ja viestijän. Hallitsen laajoja aineistoja ja osaan aikatauluttaa tekemiseni. Humanistisen alan opinnot ovat tehneet minusta ihmislähtöisen, joka on markkinoinnissa tärkeää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oma osaaminen kannattaa avata työhakemuksissa/ansioluettelossa, pelkkä oppiarvo ei sano mitään.

Oppiminen jatkuu myös opiskeluiden jälkeen, ja tärkeää on osata oppia työssä ja toisaalta varata aikaa itsensä kehittämiseen ja osaamisen kartuttamiseen myös työtä tehdessä.

Lisää kertomuksia

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… lue kertomus >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen lue kertomus >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät lue kertomus >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… lue kertomus >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… lue kertomus >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… lue kertomus >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … lue kertomus >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… lue kertomus >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… lue kertomus >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. lue kertomus >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… lue kertomus >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… lue kertomus >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… lue kertomus >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… lue kertomus >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… lue kertomus >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… lue kertomus >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua lue kertomus >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… lue kertomus >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi lue kertomus >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät lue kertomus >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›