Plocka berättelser

Työelämässä, asiantuntija

Annat, Työ- ja elinkeinotoimisto

Julkaistu 24.1.2023

Opiskelupaikkani Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot ei sivuaineita
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjallista työtä, näyttöpäätetyöskentelyä. Osan viikosta olen toimistolla, jolloin tapaan asiakkaitani myös kasvotusten. Pääsääntöisesti olen asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai tekstiviestitse. Työ on hyvin vaihtelevaa ja joustavaa, voin täysin itse suunnitella kalenterini ja aikatauluttaa työni. Työaika on liukuva, mutta keskimäärin olen klo 7.45-15.30 töissä.

Tyypillinen työpäiväni sisältää asiakkaisiini yhteydenpitoa, ohjausta, neuvontaa, motivointia, palvelutarpeen tunnistamista sekä itseni kehittämistä (toimialaosaamisen kehittämistä). Laadimme asiakkaan kanssa yhdessä yksilöllisen työllistymissuunnitelman, joka on suunnitelma kohti työelämää. Suunnitelmassa sovimme mm. työnhaun tavoitteista ja palveluista, joista asiakas hyötyisi työllistyäkseen (esim. työvoimakoulutukset/valmennuspalvelut/työkokeilu). Jokaisen asiakkaan tilanne ja taustat ovat erilaiset, joten työssä tarvitaan "herkkiä tuntosarvia", ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Koen työni antoisaksi ja merkitykselliseksi, on upeaa saada edistää asiakkaiden tilanteita ja auttaa heitä työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, oma-aloitteisuus, Ohjaus- ja motivointitaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minulla oli alle vuoden työkokemus oman alan (sosionomi) työstä. Päädyin hakemaan tätä työtä, sillä tavoitteenani oli löytää vakituinen kokoaikatyö. Uskon, että aiempi pitkä työkokemukseni muilta aloilta (mm. ravintola- ja kaupan alat) sekä sosionomiopintojeni työharjoittelujaksot yhteistyöverkostoissa katsottiin edukseni, sillä tässä työssä työmarkkinoiden/eri alojen/verkostojen tunteminen on tärkeää.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomin opinnot antoivat hyvät valmiudet tähän työhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tähän työhön voi hakea monesta eri taustasta/koulutuksesta. Ennen hakemista tutustu (oman alueen) työmarkkinatilanteeseen erityisesti työttömän näkökulmasta sekä keskeisimpiin yhteistyökumppaneihin/verkostoihin. Jo aiemmin mainittujen ominaisuuksien lisäksi hyvät tietotekniset taidot ovat hyvin keskeiset tässä työssä.

Mera berättelser

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… läs berättelsen >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… läs berättelsen >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… läs berättelsen >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… läs berättelsen >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… läs berättelsen >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… läs berättelsen >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… läs berättelsen >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… läs berättelsen >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… läs berättelsen >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›