Plocka berättelser

Virve, asiantuntija

Kundservice/arbete med patienter, Te-toimisto

Julkaistu 16.1.2017

Opiskelupaikkani Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Merkonomi, Yrittäjän ammattitutkinto
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan työmarkkinoille, oikeaan kuntoutustahon asiakkaaksi. Työskentelen asiantuntijana tuetun työllistymisen palvelulinjalle, jonne ohjautuvat pitkäaikaistyöttömät, terveydellisiä rajoitteita omaavat asiakkaat jotka eivät selviydy yksin työnhakuprosessista tai odottavat uutta kuntoutustukipäätöstä tai heidät ohjataan terveydenhoitopalveluihin. Annan myös työvoimapoliittisia lausuntoja Kelaan tai kassaan, teen selvityspyyntöjä sekä määräaikaishaastatteluja kasvotusten taikka puhelimitse. Teen matkakustannuskorvaus päätöksiä asiakkaille sekä työkokeilupäätöksiä sekä teen työ- ja koulutustarjouksia. Työ vaatii laajaa osaamista työttömyysturvalaista, sosiaaliturvalaista sekä osittain potilasturvalaista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmaratkaisutaitoa, työttömyysturvalain osaaminen, asiakaspalvelutaitoa,

Päädyin nykyiseen työhöni: Asuin pitkään ulkomailla ja Te-toimistoon haettiin kielitaitoista työvoimaneuvojaa kansainvälisiin työnvälityspalveluihin. Sen jälkeen olen työskennellyt työnvälityksessä, ammatillisessa kuntoutuksessa, Työvoiman palvelukeskuksessa ja nyt tuetun työllistämisen palveluissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen oppinut koulutuksen kautta ymmärtämään vaikeasti työllistyvää asiakasta kokonaisvaltaisemmin ja sen kautta myös sosiaalialan järjestelmät ovat avautuneet minulle monipuolisemmin. Olen saanut samalla työvälineitä omassa työssä onnistumiseen ja saanut samalla varmuutta asiakastyöhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hakekaa rohkeasti Te-toimistoon töihin. Täällä on tarjolla monipuolisia töitä ja sosionomeja on harmikseni edelleen liian vähän täällä töissä.

Mera berättelser

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… läs berättelsen >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… läs berättelsen >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… läs berättelsen >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… läs berättelsen >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… läs berättelsen >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… läs berättelsen >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… läs berättelsen >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… läs berättelsen >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… läs berättelsen >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›