Plocka berättelser

Kaisla,

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 20.11.2018

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot päihde- ja mielenterveystyö
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/koulutuksia ja mallinnan tekemäämme työtä. Asiakastyöhön kuuluu ryhmätoiminnan ohjaamista sekä yksilöohjausta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, kuuntelutaito, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskelin lukion jälkeen yhteisöpedagogiksi, tein pitkään yksilöohjaustyötä nuorten aikuisten parissa ja päädyin täydennyskouluttautumaan seksuaalineuvojaksi sekä sosionomiksi. Nyt opiskelen psykoterapeutiksi. Tähän työhön hain, koska halusin kehittää osaamistani maahanmuuttajatyön parissa ja toimia tehtävissä, joissa saan toisaalta sekä toimia kehittäjänä että myös tehdä asiakastyötä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Mielenterveys- ja päihdetyön opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa perehtyä järjestöpuoleen ja hanketyöskentelyyn sikäli, jos se on mahdollista. Työkentällä on etua, kun ymmärtää erilaisten rahoittajien toiminnasta (ESR, STEA jne.) edes suuripiirteisesti. Kannattaa myös rohkeasti mainostaa itseään siitä, mitä kaikkea osaa: oletko pelannut pitkään jalkapalloa? joogannut? maalannut? harrastanut virkkausta? Kaikkea voi hyödyntää ohjaustyössä.

Mera berättelser

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… läs berättelsen >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… läs berättelsen >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… läs berättelsen >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… läs berättelsen >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… läs berättelsen >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… läs berättelsen >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… läs berättelsen >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… läs berättelsen >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… läs berättelsen >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›