Plocka berättelser

Tiina, perheohjaaja

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 2.11.2022

Opiskelupaikkani Savonia-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–17-vuotiaiden lasten ja heidän perheensä kanssa keskustelemalla tai toiminnallisuutta hyödyntäen kotona tai perheen omissa toimintaympäristöissä, esim. koululla tai apuna asioinnissa. Välillä tavataan lapsia, välillä vanhempia ja välillä koko perhettä. Työhön kuuluu kirjaamista, siirtymiä paikasta toiseen, neuvotteluja ja palavereja tiimin tai koko työyksikön kesken sekä säännöllinen työnohjaus.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, viestintätaidot (ml. tietotekniset ja vaikuttamistaidot), Palvelujärjestelmän tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin varhaiskasvatuksen opettajana ja keräsin sitä kautta kokemusta lasten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä sekä moniammatillisesta verkostotyöstä. Hain perhetyön paikkoja ja sainkin viimein 2 kk sijaisuuden. Siitä on nyt 2,5 vuotta ja minut vakinaistettiin usean sijaisuuden jatkoksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Palveluohjaus, green care, toiminnalliset menetelmät ja lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tuntemus. Lisäksi olen suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan opinnot, joista on suuresti hyötyä perhetyössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Moni työkaveri on työllistynyt suoraan harjoittelusta meille. Kannattaa valita siis työharjoittelupaikka oman kiinnostuksen mukaan!

Mera berättelser

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… läs berättelsen >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… läs berättelsen >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… läs berättelsen >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… läs berättelsen >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… läs berättelsen >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… läs berättelsen >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… läs berättelsen >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… läs berättelsen >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… läs berättelsen >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›