Plocka berättelser

Susan, opintoneuvoja

Annat

Julkaistu 7.6.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot viestintätieteet, nykysuomi
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin liittyviä ns. hallinnollisia tehtäviä (sopimuksia, päätöksiä, palautteiden käsittelyä jne.) ja joudun työssäni usein selvittelemään asioita ja etsimään tietoa mm. lakiteksteistä. Työhöni sisältyy myös ohjausta ja luennointia. Työssäni olen paljon yhteydessä eri yhteistyökumppaneihin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: viestintätaidot, yhteistyötaidot, tiedonhakutaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työharjoittelun kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoista olen saanut hyviä ns. yleisiä työelämätaitoja. Hyvät viestintä- ja tiedonhakutaidot ovat olleet hyödyksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kieliä opiskelevan tulisi tarkkaan miettiä, sopiiko itselle suoraan kieleen liittyvä työ (esim. kääntäminen). Itse haluan toimia ihmisläheisessä työssä. Sivuainevalinnat kannattaa miettiä tarkkaan: kannattaako lukea kielen sivuaineena jotain toista kieltä? Olisin voinut lukea sivuaineena esim. psykologiaa, koska huomasin jo opiskeluaikana, että en halua työskennellä pelkästään kieleen liittyvässä työssä (kääntäjä, tekninen kirjoittaja jne.). Hallinto- tai kauppatieteitä voi myös yhdistää johonkin kieleen.

Mera berättelser

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… läs berättelsen >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… läs berättelsen >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen läs berättelsen >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… läs berättelsen >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… läs berättelsen >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… läs berättelsen >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›