Plocka berättelser

Elina, asiantuntija

Kontorsuppgifter, TE-toimisto

Julkaistu 30.5.2014

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Romaaninen filologia, Italian kieli ja kulttuuri, Kasvatustiede, Markkinointi
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suunnittelua, työttömyysturva-asioita, aikuisten suomalaisten ohjaamista koulutuksiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky, luova ideointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työpaikkaan päädyin suhteiden avulla, olin heti valmistumiseni jälkeen ollut harjoittelussa siellä ja sitten 5 vuotta myöhemmin sain kuulla, että sinne haetaan määräaikaista. Nykyisen virkani sain koulutukseni, muun työkokemukseni ja kielitaitoni avulla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tällä kertaa hyödyksi oli se, että olin opiskellut erilaisia asioita. Yliopistotutkinnon lisäksi minulla on myös ammattitutkinto. Olin myös opiskeluaikana kesätöissä useissa eri paikoissa ja niistä kokemuksista varsinkin on ollut hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa ennemmin opiskella jotain lisää tai ottaa vastaan erilaisia "hanttihommia" kuin olla työttömänä. Kaikki työt kannattaa tehdä kunnolla, sillä kaikista hyvistä suhteista ja suositteluista on hyötyä eteenpäin pääsemisessä.

Mera berättelser

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… läs berättelsen >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… läs berättelsen >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen läs berättelsen >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… läs berättelsen >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… läs berättelsen >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät läs berättelsen >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›