Plocka berättelser

PM, yliopiston lehtori

Undervisning eller uppfostran

Julkaistu 4.11.2020

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Pedagogiset opinnot, kasvatustieteen syventävät opinnot
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: oma-aloitteisuus, tiimityöskentelytaidot, pedagogista osaamista/ajattelutapaa,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni tutun kautta, joka välitti tiedon, että he tarvitsevat sijaista. Lyhyen sijaisuuden jälkeen aloitin määräaikaisena kokopäivätyöt seuraavana lukukautena.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oman pääaineeni osaaminen eli kielitaito on totta kai kaiken keskiössä kieltenopettajan työssä, samoin pedagoginen osaaminen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yliopisto-opettajan työ on vapaampaa kuin peruskoulu- tai lukio-opettajan työ, mutta materiaalit pitää valmistaa kursseille itse. Nautin kuitenkin suuresti siitä, että saan keskittyä oman aineeni opettamiseen eikä minun tarvitse tuhrata voimavaroja ryhmänhallintaan tai muuhun, mikä veisi aikaa itse opettamiselta. Palkka ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin peruskoulu-/lukio-opettajalla, mutta vapaa-aikaa ja vapautta oman työn tekemiseen on paljon enemmän ja arvostan sitä suuresti.

Haluan kannustaa valmistuvia opiskelijoita hakeutumaan rohkeasti aikuisopetuksen puolelle, sillä siellä saa nauttia omasta työstään aivan eri tavalla kuin peruskoulussa. Kynnys tuntuu alussa korkealta, mutta todellisuudessa se ei ole niin suuri. Myös oma kielitaito pysyy hyvänä, kun kieltä saa käyttää eri tavalla.

Mera berättelser

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… läs berättelsen >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… läs berättelsen >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… läs berättelsen >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… läs berättelsen >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… läs berättelsen >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät läs berättelsen >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›