Ruotsin kieli: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Pohjoismaiset kielet
  • Pohjoismainen filologia
  • Ruotsin kieli
  • Svenska språket
  • Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
  • Svenska som modersmålet
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3300 €

respondenternas medianlön

3700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

7%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

45%

27%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

1%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

9%

8%

Staten

14%

8%

Universitet

19%

43%

Företag

Ruotsin kieli

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›