Plocka berättelser

Maria, hallintosihteeri

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 6.9.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot Julkisoikeus, Kansainvälinen politiikka, Sosiaalipsykologia, Aikuiskasvatus, Kunnallispolitiikka
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointikyky, suunnitelmallisuus, kokonaisuuksien hahmottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valintaan vaikutti järjestömenneisyys.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yksittäisten taitojen sijaan tärkeämpää on ollut valmius tietynlaiseen ajatteluun.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tapaa enemmän ihmisiä! Se on tärkeämpää kuin tenttiarvosanat.

Mera berättelser

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t… läs berättelsen >

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai… läs berättelsen >

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för h… läs berättelsen >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… läs berättelsen >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. läs berättelsen >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi läs berättelsen >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… läs berättelsen >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… läs berättelsen >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›