Plocka berättelser

Maria, toimitusjohtaja

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 15.8.2014

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot Kunnallispolitiikka, Julkisoikeus, Aikuiskasvatus, Kansainvälinen politiikka, Sosiaalipsykologia
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tulin valituksi tehtävään toisen tehtävän kautta. Yritys liittyy kiinteästi järjestömaailmaan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opintojen puolelta tärkeitä ovat talous- ja strateginen osaaminen sekä henkilöstöjohtaminen ja ryhmätyöskentelytaidot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hanki kontakteja ja verkostoidu (eli tutustu ihmisiin). Se auttaa sinua kaikilla työelämän osa-alueilla, oli sitten kyse omasta etenemisestä tai vertaistuesta.

Ole kiinnostunut alastasi ja hanki siitä tietoa. Ole utelias. Näin osaamisesi päivittyy.

Mera berättelser

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t… läs berättelsen >

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai… läs berättelsen >

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för h… läs berättelsen >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… läs berättelsen >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi läs berättelsen >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… läs berättelsen >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… läs berättelsen >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… läs berättelsen >

Maria

hallintosihteeri

Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›