Hallintotiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Offentlig förvaltning
  • Hallinto-oikeus
  • Hallintotiede
  • Hallintotiede, turvallisuushallinto
  • Kunta- ja aluejohtaminen
  • Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

15%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4300 €

respondenternas medianlön

5400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

2%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

7%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

26%

27%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

3%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

30%

8%

Staten

7%

8%

Universitet

22%

43%

Företag

Hallintotiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›