Plocka berättelser

Mia, toiminnanjohtaja

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 3.7.2017

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot julkisoikeus, yritysjuridiikka, kansainvälinen politiikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta laitaan. Aamu alkaa yleensä spostit läpikäymällä, jonka jälkeen etenen itse tekemäni viikkosuunnitelman mukaisesti. Riippuen kaudesta viikkosuunnitelmassa voi olla uusien yhteistyökumppanien kontaktointia, tapahtuman suunnittelua ja markkinointia, alaisten työolosuhteiden kehittämistä, erilaisten kehitysprojektien koordinointia, avustushakemusten tekemistä jne. Työni on todella itsenäistä ja joustavaa. Olen itse käytännössä vastuussa siitä mitä teen ja miten sen toteutan. Esimieheni on vapaaehtoistoimija, joka luottaa minuun ja antaa paljon vastuuta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ajanhallinta, organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, innostus kehittää ja edistää muutosta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Yliopiston jälkeen ammattikorkeakoulututkinto, jonka työelämäprojekteissa pääsin hyvin verkostoitumaan alamme kansallisiin järjestöihin ja heidän arvostettuihin asiantuntijoihinsa. Paikan sain hakemalla avoinna ollutta työpaikkaa. Minulla ei ollut varsinaisia verkostoja juuri tähän paikallisen tason organisaatioon.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Hallintotieteen opinnot ovat auttaneet minua jäsentämään organisaatioiden kehittämistä käytännössä. Teoriatiedon ymmärtäminen on tärkeää myös käytännön työelämässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Pitkäjänteisyys on järjestöpuolella valttia, samoin kuin verkostoituminen. Suurin vahvuuteni on kuitenkin akateemisen ja käytännön osaamisen yhdistäminen.

Mera berättelser

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t… läs berättelsen >

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för h… läs berättelsen >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… läs berättelsen >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. läs berättelsen >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi läs berättelsen >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… läs berättelsen >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… läs berättelsen >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… läs berättelsen >

Maria

hallintosihteeri

Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›