Plocka berättelser

Jari,

Forskning eller produktutveckling, Tampereen yliopisto

Julkaistu 7.9.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia
Muut opinnot sosiaaligerontologia, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Aamut kirjoittamista, päivät kentällä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: lukeminen, ajatteleminen, havainnoiminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Hakeuduin jatko-opiskelijaksi maisterin tutkinnon jälkeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Menetelmäopinnoista varmaankin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella mahdollisimman laajasti tutkimusmenetelmiä. Myös englannin kieleen panostaminen kannattaa varmasti, mikäli tutkijan ura yhtään kiinnostaa.

Mera berättelser

Tatikka

sovelluskehittäjä

Työskentelen sovelluskehittäjänä eli periaatteessa ohjelmoin työtehtäviä, jotka tulevat asiakkaalta proje… läs berättelsen >

Amma

aineenopettaja

Olen aineenopettaja. Tuntien suunnitteluun menee alkuvuosina paljon aikaa, ja suuri osa menee luonnollise… läs berättelsen >

Pete

Jäsenistöltä tuleviin kyselyihin vastaaminen (kysymykset liittyvät työsopimuksiin yms.). Yhteydenpitoa si… läs berättelsen >

Outi

Kehitysyhteistyöprojekteja tekevässä organisaatiossa työkenttä on laaja. Vastuullani on melkein miljoonan… läs berättelsen >

Emma

Senior ux designer

Tyypillisenä työpäivänä työstän suunnitelmia ja rautalankapiirroksia jollekin firmamme käyttöliittymälle.… läs berättelsen >

Taija

koulutussuunnittelija

Usein olen toimistolla ja suunnittelen ja valmistelen tulevia koulutuksia tai raportoin menneistä. Koulut… läs berättelsen >

Laura

Tehtäviini kuuluu ohjelmointia ja muita teknisluonteisia ylläpito- ja kehitystöitä. Jos olen projektipääl… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›