Filosofia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Käytännöllinen filosofia
  • Teoreettinen filosofia
  • Filosofia
  • Filosofi
  • Oikeusfilosofia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3600 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

11%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

22%

27%

Kommun eller samkommun

7%

2%

Annan

4%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

8%

Staten

25%

8%

Universitet

19%

43%

Företag

Filosofia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›