Plocka berättelser

Tatikka, sovelluskehittäjä

Annat

Julkaistu 23.4.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia
Muut opinnot Tietojenkäsittelytiede, yleinen kielitiede, kasvatustiede, matematiikka
Valmistumisvuosi 1994

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen sovelluskehittäjänä eli periaatteessa ohjelmoin työtehtäviä, jotka tulevat asiakkaalta projektipäällikon kautta. Käytännössä työni on viime aikoina painottunut näiden työtehtävien odotteluun ja jonkinmoiseen opiskelun tapaiseen siinä ohessa. Merkittävä osa työtä on koettaa kinuta tekemistä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: porukkahenki, englannin kielen taito, loogisuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin it-alalle sivuaineen kautta: työnhakukurssin harjoitustyönä tekemälläni hakemuksella tärppäsi. Kurssilla tulin ajatelleeksi, että voisin tehdä muutakin kuin filosofin hommia.

Sittemmin jouduin lomautetuksi, mutta työllistyin vuorotteluvapaasijaiseksi ja sen perään pätkätyösuhteisiin toiselle sovellusalalle, mutta edelleen it-alalla. Kun pätkät loppuivat, avautui sopivasti tämän toisen sovellusalan kehittäjän paikka.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ainoastaan tietojenkäsittelyn opinnoista, ja niistäkin melko suppeasti. Opintojen myötä hankittu kyky lukea sujuvasti englanninkielistä tekstiä on kyllä hyödyksi myös.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tärkeintä on verkostoitua saman alan ihmisten kanssa, hengailla porukoissa ja tehdä yhdessä. Kannattaa myös jo varhain koodailla itsekseen tai vielä mieluummin kaverien kanssa yhdessä, ja pistää töitään näytille. Teoreettiselle osaamiselle on työelämässä vain vähän käyttöä. Tutkinto kannattaa kuitenkin suorittaa ja mielellään nopeasti, sillä se antaa työnantajalle kuvan ihmisestä, joka saa hommansa valmiiksi. Oman alan ammattikirjallisuutta kannattaa opetella lukemaan, ja mieluiten juurikin englanniksi.

Mera berättelser

Amma

aineenopettaja

Olen aineenopettaja. Tuntien suunnitteluun menee alkuvuosina paljon aikaa, ja suuri osa menee luonnollise… läs berättelsen >

Pete

Jäsenistöltä tuleviin kyselyihin vastaaminen (kysymykset liittyvät työsopimuksiin yms.). Yhteydenpitoa si… läs berättelsen >

Outi

Kehitysyhteistyöprojekteja tekevässä organisaatiossa työkenttä on laaja. Vastuullani on melkein miljoonan… läs berättelsen >

Emma

Senior ux designer

Tyypillisenä työpäivänä työstän suunnitelmia ja rautalankapiirroksia jollekin firmamme käyttöliittymälle.… läs berättelsen >

Taija

koulutussuunnittelija

Usein olen toimistolla ja suunnittelen ja valmistelen tulevia koulutuksia tai raportoin menneistä. Koulut… läs berättelsen >

Jari

Laura

Tehtäviini kuuluu ohjelmointia ja muita teknisluonteisia ylläpito- ja kehitystöitä. Jos olen projektipääl… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›