Plocka berättelser

Pete,

Juridiskt arbete, Ammattiliitto

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani Joensuu universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia
Muut opinnot Kirjallisuus, Tiedotusoppi, Historia, Espanja, espanjan kieli
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Jäsenistöltä tuleviin kyselyihin vastaaminen (kysymykset liittyvät työsopimuksiin yms.). Yhteydenpitoa sidosryhmiin (työnantajaliitto, ministeriö, muut ammattiliitot). Riita-asioiden hoitaminen vie myös paljon aikaa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: neuvottelutaidot, argumentointi, järjestelykyky

Päädyin nykyiseen työhöni: Työnsaantiini vaikutti aiempi aktiivisuus ammattiliitossa, eli opiskellessani olin töissä ja samalla toimin luottamusmiehenä. Ylioppilaskuntakokemuksesta oli hyötyä, kuten myös poliittisesta toiminnasta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Filosofian opiskelusta tarttunut looginen ajattelukyky, vaikeiden tekstien lukukyky sekä argumentointi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa olla opiskellessa myös muutoin aktiivinen, koska työnantajat arvostavat monipuolista osaamista. Yo-kunta yms. kokemus auttaa pitkälle.

Mera berättelser

Tatikka

sovelluskehittäjä

Työskentelen sovelluskehittäjänä eli periaatteessa ohjelmoin työtehtäviä, jotka tulevat asiakkaalta proje… läs berättelsen >

Amma

aineenopettaja

Olen aineenopettaja. Tuntien suunnitteluun menee alkuvuosina paljon aikaa, ja suuri osa menee luonnollise… läs berättelsen >

Outi

Kehitysyhteistyöprojekteja tekevässä organisaatiossa työkenttä on laaja. Vastuullani on melkein miljoonan… läs berättelsen >

Emma

Senior ux designer

Tyypillisenä työpäivänä työstän suunnitelmia ja rautalankapiirroksia jollekin firmamme käyttöliittymälle.… läs berättelsen >

Taija

koulutussuunnittelija

Usein olen toimistolla ja suunnittelen ja valmistelen tulevia koulutuksia tai raportoin menneistä. Koulut… läs berättelsen >

Jari

Laura

Tehtäviini kuuluu ohjelmointia ja muita teknisluonteisia ylläpito- ja kehitystöitä. Jos olen projektipääl… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›