Kirjallisuus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kirjallisuus
  • Kotimainen kirjallisuus
  • Litteraturvetenskap
  • Pohjoismainen kirjallisuus
  • Suomen kirjallisuus
  • Yleinen kirjallisuustiede
  • Kirjoittajakoulutus
  • Kirjoittaminen
  • Kielentutkimus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

18%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3497 €

respondenternas medianlön

3948 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

13%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

36%

27%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

6%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

8%

Staten

10%

8%

Universitet

24%

43%

Företag

Kirjallisuus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›