Selaa kertomuksia

Tuija, koulutuspäällikkö

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Helsingin yliopisto

Julkaistu 8.11.2013

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Sosiaalipolitiikka, kansantaloustiede, viestintä
Valmistumisvuosi 1985

Tyypillinen työpäiväni: Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työtehtäviä, teen taustatyötä ja valmistelen koulutustarjousta kotimaisen tai kansainvälisen asiakkaan ja asiantuntijoiden kanssa (koulutussuunnitelma, käytännön järjestelyt, budjetti ja hinnoittelu) ; neuvottelen asiakkaan kanssa tarjouksen yksityiskohdista (välineet: tapaaminen, sähköposti, puhelin, Skype), valmistelen ja allekirjoitutan sopimuksen; sovin koulutussihteerin kanssa tulevan koulutustilaisuuden käytännön järjestelyistä eli varmistan että järjestelyt kunnossa; etsin kouluttajia ja suunnittelen koulutusta ja esim. verkko-oppimisympäristön käyttöä heidän kanssaan; teen hankkeen hallinnon tehtäviä ja talousseurantaa yhdessä sihteerin kanssa; päivitän arviointitapoja ja -lomakkeita sekä seuraan käynnissä olevan koulutuksen toteutusta, tapaan osallistujia ja kouluttajia. Puoli päivää kuluu tietokoneen ääressä ja verkossa. Lisäksi yhteissuunnittelupalavereja kollegoiden ja kumppanien kanssa. Päivään voi sisältyä myös verkostoitumistilaisuuksia ja osallistumista oman työyhteisön kehittämiseen, esim. osallistun työpaikan koulutukseen tai infoon jossa otetaan yhdessä jokin uusi menettelytapa tai työväline käyttöön. Itsekin koulutan ja pidän esityksiä, joiden valmisteluun tarvitsen aikaa ainakin kerran kahdessa viikossa. Kyse on koko ajan koulutukseen liittyvistä tehtävistä, mutta sisällöt vaihtelevat. Sisältöasiantuntijat toimivat kouluttajina. Työ on hyvin itsenäistä ja vastuullista, samalla jatkuvasti toisten ihmisten kanssa yhdessä tekemistä. Englantia käytän päivittäin ulkomaisten asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, projektin suunnittelu-, toteutus-, talous- ja arviointiosaaminen, vahva lisä on osallistavien prosessien ohjaus-/fasilitointitaidot, esim. uuden projektin yhteissuunnittelu, uusien asioiden ja kokonaisuuksien nopea hahmottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Lukion jälkeen pidin välivuoden enkä sitä aloittaessani tiennyt mikä minua oikeasti kiinnostaisi. Erilaisten pätkätöiden joukosta erottui kouluavustajan työkokemus. Pääsin opettajanhuoneeseen ja opettajien kanssa opetustilanteisiin seuraamaan heidän työtään ja auttamaan oppilaita opiskelutehtävissä. Siinä oli jotain mielekästä. Opettajanhuoneessa tulin joskus maininneeksi että opetusala tuntuu kiinnostavalta mutta en osaa kuvitella itseäni työskentelemään koulun tarkan lukujärjestyksen ja levottomien teinien kanssa. Onneksi sanoin sen ääneen. Meni aikaa ja yksi opettaja mainitsi että hänen puolisonsa opettaa aikuisia työväenopistossa eli miltä kuulostaisi aikuiskoulutus? Kuulin (tai rekisteröin) sanan aikuiskoulutus silloin ensimmäisen kerran elämässäni. Siitä tuli johtoajatus kun lähdin etsimään opiskelupaikkaa.
Vaikka en ole matkan varrella tiennyt, mikä minusta tulee isona (en tiedä edelleenkään), koko ajan on ollut jokin johtotähti, itselle tärkeä juttu, jota olen työtehtävistä hakenut. Mutta tulevaisuus on liikkuva kohde, sanoi joku viisas. Moneen kertaan olen matkalla jo todennut tekeväni töitä joita en kaksikymppisenä tiennyt olevan olemassakaan.
Pääsin opiskelemaan aikuiskasvatustiedettä. Aikuiskoulutuksen professorina oli silloin henkilö joka kertoi innostuneesti alan tulevaisuudennäkymistä ja työmahdollisuuksista. Se innoitti kun kun etsin opiskeluun liittyvää harjoittelupaikkaa ja mietin seminaari- ym. opinnäytetöiden aiheita.
Olen tehnyt erilaisia opiskeluun liittymättömiä kesä- ja tuntitöitä opiskelun aikana. Ennen kaikkiea niistä sai vähän rahaa elämiseen, mutta aina niistä sai jollain lailla myös vahvistusta omalle epämääräiselle tulevaisuuden suunnalle. Esim. sairaalasiivoojana näin lääkärien ja hoitajien työtä ja jouduin toteamaan etten pystyisi tuohon itse. Joskus oppi tuli suuren epäonnistumisen kautta. Mutta lähes jokaisesta paikasta on jäänyt mieleen se yksi vanhempi aikuinen jolla on ollut sydämen viisautta ja kiinnostusta keskustella nuoren ihmisen elämän suunnitelmista ja huolista.
Aikuisoppimisen ja ohjauksen osaaminen ja kiinnostus sopii moneen: Täydennyskoulutuksen ohella eri kehittämisprojektit ja muutosprosessit ovat ohjattavia kollektiivisia oppimisprosesseja.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sen on tajunnut vasta vuosien kuluessa kun on tullut välimatkaa opiskeluaikaan:
Ylipäätään teoriaopinnot ja tutkimusmenetelmäopinnot ovat osoittautuneet hyödyllisiksi.
Kun täytyy selvittää asioiden taustoja ja joskus tehdä kunnon selvitys, tutkimusmenetelmät ja lähdekritiikki antavat työkaluja, silloinkin kun niitä ei ihan puhdasoppisesti tarvitse käyttää.
Teoriaopinnoista on tullut luontainen tapa hahmottaa uusia asioita jäsentämällä ja mallintamalla. Kuva ja muutama avainsana on toimiva tapa viestiä ajatus nopeasti. Se on kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tärkeää uusien asioiden ja kokonaisuuksien hahmottamiseksi.
On ollut myös hyödyllistä että tuli hieman opiskeltua "kovia" tieteitä, kansantaloutta. Se antoi käyttäytymistieteilijälle taas aivan toisen näkökulman, käsitteistön, kielen ja teoriat hahmottaa ilmiöitä ja ihmisten toimintaa. Oli vaikeaa mennä aivan vieraaseen ajatusmaailmaan mutta se on ollut jälkeenpäin hyödyllistä.
Kannattaa kokeilla lukea jotain itselleen vieraampaa sivuainetta, mennä suorastaan omalle epämukavuusalueelle. Se voi olla juuri se aineyhdistelmä, joka herättää rekrytoijan mielenkiinnon.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa hakea opiskelun aikana harjoittelupaikkaa, kesätöitä ja pienempiäkin toimeksiantoja aikuiskoulutuksen alan organisaatioista julkiselta tai yksityiseltä puolelta tai järjestöstä, kotimaasta tai ulkomailta. Opiskeluun liittyviin seminaari-, harjoitus- ja opinnnäytetöihin olisi hyvä löytää konkreettinen organisaatio josta saa tarvittavan aineiston ja joka voi hyötyä tuotoksesta. Jos ei palkkaa tai palkkiota tarjota toimeksiannosta, kannattaa harkita saako kuitenkin jotain tärkeää vastikkeeksi kuten työkokemusta ja kontakteja. Ei pidä itseään riistää tarjoamalla toistuvasti osaamistaan ilmaiseksi, mutta jossain kohtaa harkitusti se voi olla harkittu investointi tulevaisuudelle.
Ennen yhteydenottoa on hyvä tutustua organisaatioon etukäteen jotta osaa kertoa mitä siellä mahdollisesti haluaisi tehdä, miksi juuri sinne haluaa töihin/harjoitteluun/tulla tekemään toimeksiantoa. Kotiläksyjen tekoa ja määrätietoisuutta arvostetaan.
Menestystä matkallesi!

Lisää kertomuksia

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… lue kertomus >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… lue kertomus >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… lue kertomus >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… lue kertomus >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… lue kertomus >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… lue kertomus >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… lue kertomus >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›