Browse stories

Mimmi,

Communications and media

Julkaistu 11.7.2014

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Käännöstiede (ruotsi), Käännöstiede (suomi), Taidehistoria, Kirjallisuus
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä ja saatavien perimistä vanhoilta. Käännän pääasiassa asiatekstejä englannista ja ruotsista suomeen ja suomesta englantiin. Suurin osa asiakkaista on käännöstoimistoja, mutta suoriakin asiakkaita on. Asiakkaiden kanssa viestin useimmiten sähköpostitse, ja kiireisinä päivinä iso osa päivästä kuluukin sähköpostirumbaan.

Pyrin tekemään töitä vain toimistoaikoina, mutta töitä tehdään silloin, kun niitä on - usein myös öisin ja viikonloppuisin.

Työ on parhaimmillaan luovaa, haastavaa ja täynnä onnistumisen elämyksiä; pahimmillaan surkeiden lähdetekstien parsimista toiselle kielelle mahdottomassa aikataulussa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ammattitaito, yrittäjähenkisyys, joustavuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin jo ennen valmistumista töissä käännöstoimistossa, mutta alan rakennemuutoksen myötä päädyin yrittäjäksi monen kollegani tavoin. Ehdin olla töissä jo useamman vuoden ajan ennen valmistumista.

Yrittäjän työ on täynnä riskejä, etenkin lapsiperheen äidille. Työtä tehdään silloin, kun sitä on. Yrittäjän sosiaaliturva on palkansaajaa surkeampi, eikä esimerkiksi pikkuflunssan takia voi jäädä sairauslomalle. Muutenkin yrittäjät lomailevat keskimäärin kaksi viikkoa vuodessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käännöstieteen opinnot, etenkin suomen kielen hallinta on ratkaisevaa. Ruotsin taitajista alalla on jopa pulaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hanki myös muuta osaamista ja tee varasuunnitelma. Suurin osa kääntäjistä toimii yrittäjinä, joten hanki etenkin liiketoimintaosaamista. Panosta erityisaloihin, ole aktiivinen, pyri kehittymään jatkuvasti, opettele neuvottelemaan hinnoista. Verkostoidu. Ja usko osaamisesi!

Alan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina huimasti, ja enää vain muutama opiskelukaveri elättää itsensä kääntäjänä. Hintakilpailu on kovaa, ja yksinyrittäjän neuvotteluasema heikko. Itsekin aion nyt hypätä hukkuvasta laivasta ja vaihtaa alaa.

More stories

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›