Browse stories

Heli,

Teaching and training, Helsingin kaupunki

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen linja, Kasvatustiede, kirjallisuusopintoja (sivuaine, ulkomailla)
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV -koordinointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kielitaito, suunnittelutyö, aikataulutus,

Päädyin nykyiseen työhöni: päädyin opiskelijana nykyiseen työpaikkaani. minut vakinaistettiin valmistuttuani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: kieliopinnoista, kaupallisista opinnoistani (kauppaoppilaitos), matkojen järjestely kieltenopiskelijana tuttua puuhaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: olisi hyvä osata muitakin kieliä, saksaa ja espanjaa nykyisessä työssäni. lisäksi viestinnän ja erityisopettajan opinnoista olisi kovasti hyötyä.

More stories

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›