Browse stories

Mervi, aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Teaching and training, kaupunki

Julkaistu 1.10.2020

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Pedagogiset opinnot, erityispedagogiikan peruaopinnot
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissuunnittelu, koulun toiminnan kehittäminen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: joustavuus, suunnitelmallisuus, hyvät vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskelukaveri vinkkasi heidän koulussa olevasta sijaisuudesta, myös edellisestä koulusta tuttu rehtori otti asiasta yhteyttä

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opettajan pedagogisista opinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hanki järkevä aineyhdistelmä!! Opiskelin itse pelkän englannin pätevyyden, mutta tarvitsen myös ruotsin, että voisin saada viran. Ala myös tekemään sijaisuuksia heti kun mahdollista, niistä oppii huimasti, vaikka ovatkin aika rankkoja varsinkin alkuun. Älä jännitä epäonnistumisia, tai stressaa että kaikki oppitunnit pitää suunnitella täydellisesti. Harjoittele vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja opiskelujen aikana!

More stories

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›