Browse stories

Maikki, kustannustoimittaja

Other

Julkaistu 4.10.2021

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja lähipalavereissa, suunnittelen, budjetoin ja tarkistelen. Muun ajan oikoluen, tuotan digimateriaaleja, hoidan tekijäryhmää ja siihen liittyviä juoksevia asioita. Kaikki tähtää siihen että tuote on ajoissa painossa ja asiakkaiden käsissä. Sitten ylläpidän jo valmistuneita tuotteita.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: projektinhallinta, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sattumanvaraisen Linkedin-mainoksen kautta, kun olin vielä vanhempainvapaalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opettajan työhön tähtäävistä opinnoista ja suomen kielen opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uskalla kokeilla työnhakua boksin ulkopuolelta ja opettele myymään tietosi ja taitosi työhaastattelussa. Mene työhaastatteluun niin kuin menisit ystävien luo. Älä lannistu, jos opintoneuvoja sanoo aineyhdistelmäsi olevan työnhaun kannalta haastava: kun tekee sitä, mistä pitää, ei voi epäonnistua.

More stories

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›