Selaa kertomuksia

J,

Koulutus

Julkaistu 6.9.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, Kasvatustiede, Viestintä (yliopisto)
Valmistumisvuosi 1999

Tyypillinen työpäiväni: Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, taloushallintoa sekä tiedekunnan kanslian esimiestehtäviä. Paljon erilaisia vuorovaikutustilanteita asiantuntijoiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, koulutusjärjestelmän tuntemus, talous,

Päädyin nykyiseen työhöni: Akateeminen työura aluksi opetustehtävissä. Tämän jälkeen erilaisissa yliopiston hallintotehtävissä ja eri yliopistojen palveluksessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät opinnot, oppilaitoksen johtamiseen liittyvät opinnot, suomalaisen koulutusjärjestelmän ja yhteiskuntaelämän tuntemus, viestintä ja vuorovaikutustaidot sekä äidinkielellä että vierailla kielillä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Syvällisten teoreettisten aineiden rinnalla kannattaa opiskella myös käytännön työelämää palvelevia kokonaisuuksia. Monipuolinen ja käytännönläheinen aineyhdistelmä auttaa työuralla eteenpäin, käytännön työkokemusten rinnalla. Alhaalta ja vaatimattomista tehtävistä kun kehtaa aloittaa nöyrästi ja tekee uraa eteenpäin askel askeleelta, pääsee reippaalla ja rehellisellä otteella pitkälle. Opiskelu ei pääty yliopistotutkinnon suorittamiseen, vaan osamista tulee päivittää säännöllisesti koko työuran ajan.

Lisää kertomuksia

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä lue kertomus >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… lue kertomus >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… lue kertomus >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … lue kertomus >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… lue kertomus >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… lue kertomus >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… lue kertomus >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… lue kertomus >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… lue kertomus >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… lue kertomus >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… lue kertomus >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... lue kertomus >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… lue kertomus >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… lue kertomus >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›