Selaa kertomuksia

Meri, tuotantoassistentti

Tuotannolliset tehtävät, Turun Suurtorin keskiaika ry

Julkaistu 16.4.2015

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot taidehistoria, tiedotusoppi sekä latinan kieli ja retoriikka
Valmistumisvuosi 2000

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden torimyynnin käytännön asioiden suunnittelusta, eri puolilta Eurooppaa tuleviin tiedusteluihin vastaamisesta, tapahtumien verkkosivujen päivittämisestä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, tapahtuma-alueen karttojen piirtämisestä sekä torimyyjien laskuttamisesta ja maksusuoritusten seuraamisesta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiedon haku- ja käsittelytaidot ja tiedon soveltamisen taidot, kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, WordPress-sivustojen päivittäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni harjoittelun kautta, sillä kävin työvoimatoimiston järjestämän Suunnannäyttäjä akateemisille -työllisyyskoulutuksen. Koulutuksessa jokaisen tuli hankkia itselleen kaksi harjoittelupaikkaa, joista toiseksi valitsin Keskiaikaisten markkinoiden tapahtumatuotannon. Ennen nykyistä työtäni toimin keskiajan tutkijana, joten Keskiaikaisia markkinoita tehdessäni pystyn käyttämään aikakauden tuntemustani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työelämässä olen parhaiten pystynyt hyödyntämään yleisen ja taidehistorian opinnoista saamaani keskiajan tuntemusta, historian opinnoista juontuvaa lähdekritiikkiä tiedon luotettavuuden arvioinnissa, tiedotusoppiin sisältyviä kielenhuoltokursseja sekä kieliopintoja, sillä nykyisessä työssäni olen käyttänyt suomen lisäksi ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, italiaa ja latinaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tapahtumatuotannon alalle pääsee parhaiten töihin harjoittelun kautta, joten kannattaa suoraan ottaa yhteyttä kiinnostavan tapahtuman järjestäjään ja kysyä mahdollisuudesta harjoitteluun. Oma harjoitteluni osui sopivaan hetkeen ja työllistyin, vaikka alalla onkin avoimia tehtäviä vähän. Kannattaa siis luoda yhteyksiä moneen suuntaan ja varautua niukkoihin resursseihin varsinkin yhdistyspuolella.

Lisää kertomuksia

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … lue kertomus >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… lue kertomus >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen lue kertomus >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät lue kertomus >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… lue kertomus >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… lue kertomus >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… lue kertomus >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … lue kertomus >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… lue kertomus >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. lue kertomus >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… lue kertomus >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… lue kertomus >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… lue kertomus >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… lue kertomus >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… lue kertomus >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… lue kertomus >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua lue kertomus >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… lue kertomus >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi lue kertomus >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät lue kertomus >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›