Browse stories

Marjatta, projektityöntekijä

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 22.1.2014

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot elokuvatutkimus, Kulttuurintutkimus
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin hallintaohjelma. Tyypillisesti työpäivä alkaa purkamalla sähköpostiviestit ja tarkistamassa kalenteri, että mikä on päivän ohjelma. Kokouksien lisäksi päivään kuuluu tietokoneella työskentelyä, johon sisältyy informaation keräämistä ja tallentamista. Erinlaisten excel-taulukoiden tekemistä ja muokkaamista. Työssäni hyödynnän runsaasti erilaista teknologiaa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: looginen ajattelu, tutkijan taidot, tekstin tuottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin aikaisemmin töissä saman työnantajan palveluksessa johdon sihteerin sijaisena. Nykyiseen työhöni päädyin suositusten kautta. Projektiin haettiin sihteerin työkokemusta omaavaa henkilöä asiantuntijatehtävään ja minua oli suositeltu heille. Minua pyydettiin haastatteluun, jossa kävin. Minulla ei ole tietojenkäsittelykoulutusta, mutta sitä ei minulta vaadittukaan. Minulla on sihteerityöstä kokemusta, joka painoi vaakakupissa. Lisäksi esimieheni pitää arvossa ylempää korkeakoulututkintoa, hänen mielestään se antaa valmiuksia laaja-alaisempaan ajatteluun. Koska pääaineenani oli kirjallisuus, minulla oikoluetutetaan erilaisia asiakirjoja ja dokumentteja.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Itse asiassa koko yliopisto opikeluista, koska opiskelujen kuluessa tuotettiin erilaisia tekstiä. Tämä on myös kehittänyt kykyä lukea monenlaisia tekstejä. Opiskelujen aikana kehittyi hyvä kyky tehdä pitkäjänteistä tutkimustyötä, ja tästä on ollut valtavasti hyötyä nykyisessä työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sinun pitää uskaltaa luottaa kykyihisi. Vaikka tutkintosi ei olisikaan suoraan siltä alalta mihin pyrit, se ei ole välttämättä este tai haitta. Pitää lopettaa "en minä voi" -ajattelu. Sinä voit.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›