Browse stories

Riitta, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Teaching and training, Helsingin yliopisto / harjoittelukoulu

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot tiedotusoppi, suomen kieli, kotimainen kirjallisuus, sosiologia
Valmistumisvuosi 1987

Tyypillinen työpäiväni: * oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautteiden kirjoittamista
* lukemista
* yhteissuunnittelua kollegojen kanssa
* yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kiinnostuminen kielestä, kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta, kyky innostaa oppilaita kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta, kyky kannustaa kehittyvää nuorta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen opettajapariskunnan lapsi enkä tahtonut opettajaksi. Kun poikaystäväni (nykyinen mieheni) rupesi vapaaksi taiteilijaksi, tarvitsin ammatin, jossa voi ansaita elannon. Ensin soitin kaikki kustantajat läpi ja kysyin, pääseekö niihin töihin. Kun ilmeni, että vaihtuvuus koko maassa on yksi työntekijä per vuosi, aloin opiskella sivuaineena suomen kieltä. Taisin jo silloin tähdätä äidinkielen opettajaksi. Kun aineopintoja oli tarpeeksi, menin opetusharjoitteluun. Tämän kuun lopussa jään eläkkeelle :)

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen tainnut hyötyä kaikesta. Tästä perspektiivistä katsoen ei haittaa, että kaikki opinnot eivät tähtää nk. suoraan ammattiin. Annan esimerkin. Opiskelin sosiaaliantropologiaa ja kuuntelin Franzeniassa äärimmäisen kiinnostavia luentoja antropologien tutkimusretkistä. Toissa kesänä kirjoitin novellin, johon sijoitin tuon kokemuksen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Minulla on ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta tästä perspektiivistä katsoen huomaan, että olen saanut olla hienossa ammatissa, jossa olen ennen kaikkea saanut itse kehittyä. Olen suuresti nauttinut työni tarjoamista yhdessäolon hetkistä! (Olen lisäksi saanut koko elämäni ajan lukea hyvää kirjallisuutta ja kuulla nuorten ajatuksia lukemistaan teoksista.)

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›