Browse stories

cs, opettaja

Teaching and training

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot kieliä, taiteidentutkimuksen laitoksen aineita
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: täydellinen suomen kielen taito, kirjallinen viestintä, analyyttisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sain työn ns. suhteilla. Opinnoilla ei ollut oleellista vaikutusta työllistymiseeni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Lähinnä yleissivistyksellä ja suomen kielen taidolla on merkitystä. Kirjallisuushistorian opinnoista on ollut apua.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos saisin antaa neuvoja 20-vuotiaalle itselleni, tärkein neuvoni olisi, että lopeta kirjallisuustieteen opinnot heti ja hakeudu opiskelemaan jotain muuta. Oman alan töitä on lähes mahdoton saada ilman suhteita. Palkat ja työsuhteet ovat huonoja (määrä- ja osa-aikaisuuksia). Moni paahtaa hommia freelancerina, mikä kyllä sopii joillekuille - mieti siis tarkkaan, kestätkö freelancerin työhön liittyvää epävarmuutta! Humanisteja on työttömänä valtavasti (ja lisää valmistuu koko ajan!), joten kilpailu työpaikoista on todella raakaa. Olenkin kouluttautumassa uudelleen toiselle alalle, sillä en halua tehdä huonosti palkattua pätkätyötä toisen perään - etenkin, kun kirja-alan työpaikat vähenevät jatkuvasti (samaan aikaan, kun humanististen aineiden sisäänottomäärät pysyvät samoina tai jopa nousevat) .

Jos kuitenkin joku haluaa huonoista näkymistä huolimatta jatkaa kirjallisuuden opintoja ja työllistyä alalle, neuvoni on: rakenna ahkerasti suhdeverkostoa kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Mene työharjoitteluun, vaikka saisitkin työharjoittelun pisteet hyväksiluettua jotenkin muuten. Harjoittelussa saat suhteita. Ole aktiivinen ainejärjestössä, myös sitä kautta vahvistat suhdeverkostoasi. Suhteet ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin se, miten opinnoissasi menestyt.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›