Browse stories

Pihla, strategiajohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Teatteritiede
Valmistumisvuosi 1989

Tyypillinen työpäiväni: Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunnittelusta. Teen runsaasti yhteenvetoja ja esityksiä päätöksenteon pohjaksi sekä muuttuvien asioiden esittelemiseksi kollegoille ja kumppaneille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, talousjohtaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin toimittajana ja uutispäällikkönä sekä erilaisissa median kehitystehtävissä yli kymmenen vuotta. Niistä siirryin toteuttamaan organisaaatiouudistusta saman yrityksen toiseen yksikköön. Parhaillaan teen puolentoista vuoden rupeamaan strategiapäällikkönä ja toteutan suuria muutoshankkeita.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yliopistossa syntyy positiivinen ja peloton asenne tietoon ja tietämiseen. Kaikesta uskaltaa ottaa selvää, oppii näkemään kausaliteetteja ja hahmottamaan kokonaisuuksia. Jatko-opinnoista hyödyllisimpiä ovat olleet muutosopaskoulutus ja MBA-opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tartu haasteisiin, aseta itsellesi tavoitteita, luo verkostoja ja kouluta itseäsi koko ajan.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›