Browse stories

Reeta,

Communications and media, Helsingin kaupunginmuseo

Julkaistu 9.3.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot englantilainen filologia, naistutkimus, estetiikka, käännöstiede, myöhemmin viestintä
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia ja markkinointivideon luonnosta, suunnitellut vaikuttajaviestintää ja tutustumiskierroksia, seurannut medioiden kirjoittelua ja vienyt puuttuvat kaiuttimet tällä viikolla avattavaan näyttelyyn. Työnkuvaani kuuluu viestinnän, erityisesti media- ja verkkoviestinnän suunnittelu, kehittäminen ja sisällöntuotanto.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvä suomen kieli, viestintäosaaminen, hyvät yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin puolivahingossa viestijäksi kaupalliselle puolelle, jossa asiakaslehden lopettamisen myötä aloin hoitaa verkkosivuja. Samalla opiskelin avoimessa yliopistossa viestintää. Tämän työkokemuksen ja jatkokoulutuksen ansiosta sain nykyisen työpaikkani ja kiinnostuin yhä enemmän viestinnästä etenkin verkkomaailmassa. Olen saanut koko ajan enemmän vastuuta ja työnkuvani on uudistunut esim. sosiaalisen median nousun myötä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yliopisto-opintojen tarjoamasta yleissivistyksestä sekä kieliopinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella viestintää myös virallisesti - työpaikan saaminen voi olla muodollisesta pätevyydestä kiinni. Älä ole ennakkoluuloinen, sillä vaikka työ ei olisi ihan sitä mitä haluat tehdä, se voi auttaa seuraavaan paikkaan.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›