Browse stories

Iida, projektisihteeri

Communications and media, Suomen Teatterit ry

Julkaistu 5.3.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Teatteritiede, suomen kieli, naistutkimus
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi sisältyä vaikkapa viestintätyötä, koulutusmateriaalien suunnittelua, tapahtumien, seminaarien ja koulutusten tuottamiseen ja organisointiin liittyviä tehtäviä, tutkimus- ja selvitystyötä tai rahoitushakemusten ja budjettien laatimista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, hyvät yhteistyötaidot, laajojen kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Yliopiston teatteritieteen listalla kiersi ilmoitus projektityöstä, jossa oli etsittiin tuottajaa lastenkulttuuritapahtuma Satupäivälle. Sain työn, sillä minulla oli opintoja sekä kirjallisuus- että teatteripuolelta ja jonkin verran aikaisempaa työkokemusta tapahtumien järjestämisestä. Viihdyin työporukassa ja projektin päädyttyä jatkoin projektihommien tekemistä samalle työnantajalle. Opiskelin projektien ohessa myös järjestön muita töitä ja saatoin hiljalleen alkaa auttelemaan myös työpaikan perushommissa. Tein projektihommia neljän vuoden ajan, jonka jälkeen minut vakinaistettiin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Humanististen opintojen kautta saatu kyky ymmärtää laajoja asiakokonaisuuksia ja yhdistellä tietoa luovasti. Myös hyvästä tiedonhakutaidosta on ollut huomattavasti apua työelämässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tulin aluksi tekemään vain projektityötä, mutta opettelin siinä sivussa myös laajasti järjestön muita hommia ja opettelin esimerkiksi kaikkien työpaikalla käytössä olleiden järjestelmien, kuten nettisivujen julkaisujärjestelmän ja uutiskirjepalvelun käytön, vaikkei se suoranaisesti työhöni kuulunutkaan. Siten pystyin myös toimimaan muiden työntekijöiden sijaisina näiden loma- ja sairaspoissaolojen aikana ja tutustuin hyvin työtovereihini ja järjestön toimintakulttuuriin. Uskon, että tämä vaikutti suuresti siihen, että minulle osoitettiin edellisten päätyttyä uusia projekteja ja että paikkani lopulta vakinaistettiin.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›