Browse stories

Yläkoulun ja lukion opo,

Teaching and training

Julkaistu 21.8.2014

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Opettajan pedagogiset opinnot, psykologia, erityispedagogiikka, naistutkimus, kasvatuspsykologia
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, tietojen kirjaamista, puheluita, tiedotteiden tekemistä, oppilashuollollisia keskusteluja sekä viestintää ja suunnittelua eri yhteistyötahojen kanssa koulun toiminnan kehittämiseksi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyötaidot, järjestelmällisyys, kuunteleminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin hakemaan opinto-ohjaajien koulutukseen opiskelijana saatujen huonojen ohjauskokemusteni kautta. Halusin myös selkeän ammatin, jota en kokenut saavani pelkkää kasvatustieteitä lukemalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: (kasvatus)Psykologian ja erityispedagogiikan opinnoista , täydennyskoulutuksista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli aiot opettajan työhön, suosittelen useammassa työyhteisössä olemista ennen asettumista aloilleen. Kannattaa tehdä erilaisia työtehtäviä myös omaan oppiaineeseen liittyen esim. yritysmailmassa tai olla kasvatus- ja sosiaalialan muissa työtehtävissä. Erilaiset työtehtävät kehittävät nuorta/ uutta työntekijää, myös eri työnantajilla tehty työ tuo perspektiiviä kuntasektorin töihin ja vahvistaa opettajaidentiteettiä. Tällaiset irtiotot ovat hyödyllistä vaihtelua ja insprivoivat myös kokeneempaa opettajaa omassa työssään myöhemmin.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… read story >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… read story >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›