Browse stories

Ansku, luokanopettaja

Teaching and training, Helsingin kaupunki

Julkaistu 13.11.2017

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot monikulttuurisuus, liikunta
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kieltä, liikuntaa, musiikkia ja kuvista omalle luokalleni. Lisäksi opetan tänä vuonna uskontoa 9.-luokkalaisille. Oppituntien lisäksi, yleensä aamulla ja iltapäivisin tuntien jälkeen, vastailen Wilma-viesteihin ja sähköposteihin sekä valmistelen seuraavan päivän tunteja. Kerran viikossa opettajilla on kokous, joka alkaa koko koulun opettajien lyhyellä infolla ajankohtaisista asioista ja sen jälkeen jakaudumme tiimeihin joko luokka-asteiden ja opetettavien aineiden mukaan tai sitten pedagogisiin tiimeihin. Kokousajalla suunnittelemme koulun tulevaisuutta sekä ajankohtaisia asioita, kuten ilmiöjaksoa tai arviointiin liittyviä asioita. Kuulun koulun johtoryhmään ja olen yhden tiimin vetäjä eli vastuussa tiimin toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi hoidan joitakin koulun hallintoon liittyviä tehtäviä. Jokainen työpäivä on erilainen ja työ on monipuolisempaa kuin olisin opiskeluaikana osannut kuvitellakaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, joustavuus, innostuneisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Nykyiseen työpaikkaani päädyin edellisen työpaikan kautta. Olin aiemmin pienemmässä alakoulussa töissä ja siirryin sieltä suurempaan yhtenäisperuskouluun.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koko kasvatustieteen maisterin tutkinto tietenkin on ollut hyödyllinen, mutta tärkeimpänä pidän kuitenkin koulutukseen kuuluvia harjoitteluja. Hauskinta opiskelussa oli ehdottomasti sivuaineet (liikunta ja monikulttuurisuus) ja toki hyödyllisiä myös.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tein opiskeluaikana kaikki valinnat puhtaasti mielenkiinnon perusteella, enkä ollenkaan miettinyt mikä olisi minulle hyödyllisintä tulevaisuudessa. Ja luultavasti tekisin samat valinnat uudestaan! Täydennyskoulutus on aina mahdollista ja opiskeluaikana on mahdotonta täysin ennustaa mitä taitoja ja osaamista tulevaisuuden työssä tarvitsee.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… read story >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… read story >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›