Browse stories

Kasvatustieteilijä, asiantuntija

Education, ammattikorkeakoulu

Julkaistu 24.2.2022

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot sosiaalipsykologia
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidasta laitaan. Lisäksi minulla on opiskelijataapamisia, joissa keskustellaan usein opiskelijan haasteista tai opintojen edistämisestä. Ohjaan ja neuvon myös aikaisemman osaamisen tunnistamisen prosesseissa ja teen yhteistyötä koulutusohjelmien suuntaan. Työni sisältää myös kehittämistehtäviä ja uraohjausta. Työyhteisö on mukava ja viihdyn työssäni.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Ohjaus- ja neuvontatyö, innostus kehittää ja edistää muutosta, laajojen kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen perustin perheen ja äitiyslomalla päätin, että työllistyn omalle alalleni, vaikka ponnistus tuntui mahdottomalta. Tein CV-videon ja kolmanteen paikkaan tärppäsi. Hain määräaikaiseen, hiukan yksipuolisempaan tehtävään ja tämän jälkeen sain ylennyksen ja siirryin nykyiseen tehtävääni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Itsensä johtaminen ja itsensä kehittäminen, korkeakoulukentän tunteminen, ohjausosaaminen

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Loppupeleissä vain sillä on merkitystä, miten esittelet itsesi ja koulutuksesi. Generalisti voi työllistyä lähes mihin vain. On sinun tehtäväsi tietää ja ymmärtää miksi ja saada myös työnantaja näkemään se. Sinun tulee myös ennen kaikkea uskoa itseesi ja osaamiseesi ja/tai kykyysi oppia. Vastavalmistuneen kannattaa tarttua myös lyhyisiin sijaisuuksiin, silloinkin kun joudut jättämään vakituisen (mutta ei oman alan) työn. Epävarmuutta kannattaa oppia sietämään.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… read story >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›