Browse stories

S, asiakaspalvelija/asiantuntija

Legal work, valtio

Julkaistu 28.8.2022

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Liiketoimintaosaamisen perusteet
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoliittisten sääntöjen mukaisesti. Aikaa jää hyvin myös lounastauolle ja palautumiselle. Osallistun usein myös osaamisen kehittämisen palavereihin ja perehdyn muuttuviin järjestelmiin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, Arvostava vuorovaikutus, Asiakkaan kohtaaminen ja kuuntelu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minut kutsuttiin työtehtävääni, kun olin vielä työttömänä. Osallistumistani tuki yleisen- ja aikuiskasvatustieteen korkeakoulututkinnosta valmistuminen sekä kokemukseni asiakaspalvelusta ja muista työtehtävistä (siivous, lehdenjako, vapaaehtoistoiminta, hallinnollinen tutkimustyö).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen opinnoista, joissa käsiteltiin toimijuutta, osaamista, oppimista ja ihmisyyttä. Myös vaihto-opiskelukokemukseni ovat auttaneet ymmärtämään yhteiskunnan pelisääntöjä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen asiakaspalvelusta kokemuksen hankkimista. On myös hyvä ymmärtää ihmisyyttä kokonaisvaltaisesti, joten monipuolinen elämänkokemus tuo osaamista ihmisten auttamiseen. Työssä on osattava käyttää tietokonetta ja siedettävä epävarmuutta, mitä oppii esimerkiksi akateemisen koulutuksen kautta.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… read story >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›