Browse stories

KS, suunnittelija

Education,

Julkaistu 22.12.2017

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot psykologia, erityispedagogiikka, työ- ja organisaatiopsykologia
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( jaksojen suunnittelu, koordinointi ja hallinnointi aina tilavarauksista opintosuoritusten kirjauksiin, suoritusten seuraaminen ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja opetus), yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja oman tiimin kesken. Erilaisiin työryhmiin osallistuminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: suunnittelu- ja organisointitaidot, yhteistyötaidot, pedagogiikka,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni hakemalla paikkaa itselleni tuntemattomasta yksiköstä, mutta tutusta organisaatiosta. Valintaan vaikutti koulutukseni ja työkokemukseni, vaikka aikaisempaa kokemusta vastaavasta tehtävästä ei ollut. Motivaatio oli varmasti myös yksi erittäin tärkeä tekijä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Vinkkinä, että sivuaineopinnot ja tulevaisuuden suunta kannattaa miettiä tarkkaan jo opintojen alusta lähtien. Jos olet epävarma, käänny opinto-ohjaajan puoleen!

Määrätietoinen opintojen suunnittelu ja suorittaminen auttavat mielekkäisiin ja osaamista vastaaviin työtehtäviin sijoittumista sekä vähentävät "ajan hukkaamista" ja haahuilua. Myös harjoittelupaikat kannattaa valita tarkkaan, sillä niillä voi todella olla merkitystä työllistymisen kannalta. Kun vaikutuksen tekee oikeassa paikassa kerran, se voi kantaa erittäin pitkälle. Ja koskaanhan et voi tietää, mikä se oikea paikka on, joten parhaansa kannattaa tehdä aina ja kaikkialla. Verkostoituminen on myös tärkeää, vaikkakin usein hankalaa.

Oma motivaatio ja asenne ovat kuitenkin koulutuksen ja persoonan ohella TOP 3:ssa.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… read story >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… read story >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›