Browse stories

Virpi , kehittämispäällikkö

Planning, development or administrative duties, Valtiovarainministeriö

Julkaistu 22.5.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot sosiaalipolitiikka, viestintä, sosiologia
Valmistumisvuosi 1984

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valtionhallinnon toimintakulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen sekä se, minkälaista johtamista uudet tavat tehdä työtä edellyttävät. Asiakokonaisuus liittyy vähän kaikkeen, mitä tarkoittaa, että myös tahoja ja ihmisiä, joiden kanssa työskennellä, on tosi paljon ja eri puolilla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, sinnikkyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työurani suoraan koulutustani vastaavassa työssä. Vähitellen aloin kiinnostua yhä enemmän kehittämisestä laajemmin ja se alkoi viedä uraani yhä kauemmas kasvatustieteen maailmasta. Kiinnostus ihmisten käyttäytymistä, sosiaalisia prosesseja ja niiden johtamista kohtaan on ollut punaisena lankana koko työurallani. Työkokemuksen karttuessa myös rohkeus tarttua uusiin asioihin ja hypätä uusiin haasteisiin on koko ajan kasvanut.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Uskoisin, että kasvatustieteen ja sosiaalipolitiikan & sosiologian yhdistäminen on ollut hyvä kombinaatio, joka on antanut valmiuksia katsoa asioita sekä yksilön että yhteisöjen näkökulmasta. Viestintä sivuaineena taas antoi tähän hyvän lisän, koska viestintä on vaikuttamista eikä siltä voi välttyä missään tehtävässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Minusta kannattaa olla mahdollisimman avoin kaikille uusille mahdollisuuksille ja ajatuksille eikä rajautua liikaa johonkin tiettyyn toimenkuvaan. Uskon, että työelämässä tarvitaan yhä enemmän myös käyttäytymistieteellistä osaamista. Jo nyt puhutaan paljon esim. käyttäytymistaloustieteestä eli on alettu yhä enemmän ymmärtää, että ihmiset tekevät viime kädessä valinnat, olipa sitten kyse taloudellisesta tai jostain muusta yhteiskunnan kannalta kiinnostavasta käyttäytymisestä.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… read story >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… read story >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›