Selaa kertomuksia

Kaisa, quality specialist

Muu

Julkaistu 15.4.2013

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Sosiaalipsykologia, Semiotiikka
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelijoiden ohjauksesta. Myös yhdessä tiimini kanssa kehittelen uusia toimintoja, joiden toteuttaminen on vastuullani. Käytännössä käytän päivittäin yrityksemme atk-henkilöstön kehettelemiä ohjelmia, joiden avulla ideamme saadaan nopeasti internetsivuille. Vastuullani on myös sisällön, eli käytännössä toisten tuottamien tekstien, laadunvalvontaa. Olen tiiviisti yhteydessä markkinointitiimiin, jonka suositusten perusteella muokkaan sivuston sisältöä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, analyyttisyys, stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työharjoittelijana editorial-tiimissä. Asun ulkomailla, joten tarkoitukseni oli saada pikaisesti jalka paikallisten työmarkkinoiden oven väliin. Ilmaisin jo varhain uudessa työssäni kiinnostukseni quality managmen -osaamiseen ja intensiivisen koulutuksen jälkeen sain vakinaisen paikan kolmen kuukauden harjoitteluni päätyttyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologian opinnot ovat auttaneet ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä myös internetsivuillamme. Myös suomen kieliopin hallitseminen on välttämätöntä työssäni. Työni vaatii myös tarkkuutta, keskittymiskykyä ja suunnittelutaitoja, joita kaikkia koen saaneeni nimen omaan opiskeluaikana.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkkomarkkinointi on nopeasti muuttuva ala, jonka työmarkkinoilla eniten vaakakupissa painaa aiempi työkokemus. Alalle pyrkivän kannattaa hakeutua vaikkapa ensin työharjoitteluun hankkimaan kokemusta. Työhakemuksissa kannattaa myös painottaa erilaisten atk-ohjelmien ja sosiaalisen median hallintaa. Ylimääräiset kurssit, vaikkapa PhotoShop-kurssit, ovat aina hyödyksi, vaikka ohjelmia ei itse työssä tarvitsisikaan. Työhaastattelua varten kannattaa lukea netistä verkkomarkkinoinnin perustermien merkityksiä. Niiden sujuva käyttäminen haastattelussa osoittaa, että hakija on innostunut alasta. Nuori, motivoitunut työntekijä palkataan usein.

Lisää kertomuksia

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… lue kertomus >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… lue kertomus >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… lue kertomus >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… lue kertomus >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… lue kertomus >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… lue kertomus >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… lue kertomus >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … lue kertomus >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… lue kertomus >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… lue kertomus >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … lue kertomus >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … lue kertomus >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. lue kertomus >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… lue kertomus >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. lue kertomus >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa lue kertomus >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
lue kertomus >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… lue kertomus >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … lue kertomus >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… lue kertomus >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… lue kertomus >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›