Selaa kertomuksia

Auli,

Viestintä- tai mediatyö

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot musiikkitiede, ranskalainen filologia, semiotiikka, taidehistoria
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja kulttuuri-instituutioille. Osa töistä on journalistisia artikkeleja ja kritiikkiä, osa käsiohjelmatekstejä tai markkinointimateriaalia. Silloin tällöin kirjoitan "omaan alaani" eli kirjallisuuteen liittyviä artikkeleja tai esseitä. Toimenkuva saattaa välillä laajentua yllättäviin suuntiin: tällä hetkellä autan esimerkiksi Kansallisoopperan pukunäyttelyn kuratoinnissa sekä kustannustoimitan käännösrunokokoelmaa. Silloin tällöin työhöni kuuluu myös kääntämistä tai some-tiedottamista. Lisäksi nostan silloin tällöin palkkioita esiintyvänä muusikkona ja runonlausujana.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luovuus, syvällinen jäsentely- ja hahmotuskyky, hyvä suomen kieli,

Päädyin nykyiseen työhöni: Musikkitieteen luennolla professori antoi vinkin musiikin alan verkkolehdestä, joka etsi kirjoittajia. Päädyin päätoimittamaan verkkolehteä, ja siitä minut bongasi klassisen musiikin aikakauslehti. Laajalevikkisenä mediana se toimi hyvänä käyntikorttina, ja aloin saada työtarjouksia yhä uusilta tahoilta. Vähitellen säännöllinen toimeksiantajien verkosto oli vakiintunut.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tietyt musiikkitieteen luennot ovat kieltämättä antaneet minulle musiikkitoimittajahommiin hyödyllistä substanssia, mutta suurin osa sisältöosaamisesta on kuitenkin tullut oman musiikkiharrastuneisuuden kautta. Yliopisto-opinnot ovat kypsyttäneet ajattelua, auttaneet jäsentämään komplekseja kokonaisuuksia, kehittäneet kirjoitustaitoa sekä kykyä kiinnostua mitä moninaisimmista asioista, mikä on työssäni oleellista. Opiskeluaikana hieman pelkäsin, että opintoni olisivat liian pirstaleista "yleishumanismia", sillä opiskelin niin monia aiheita Puolan historiasta teoreettiseen filosofiaan ja elokuva-analyysiin. Työssäni kulttuurikentällä on kuitenkin käynyt selväksi, että juuri perehtyneisyys ja innostus moniin taidelajeihin, laaja kielitaito sekä ymmärrys historiasta, estetiikasta ja kulttuurista on ollut valttikortti. Monipuolisuus on antanut tarttumapintaa yllättävän erilaisiin työtehtäviin, olen herättänyt kiinnostusta ennalta-arvaamattomissakin tahoissa ja päätynyt tekemään asioita, joihin minulla ei ole muodollista koulutusta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskeluaika on minusta ennen kaikkea ajattelun kypsymistä ja sivistyksen kartuttamista varten. Siksi siihen ei ehkä kannata suhtautua liian päämäärähakuisesti, vaan opiskella sitä, mikä herättää intohimoa. Kulttuurialalla ei olla juurikaan kiinnostuneita CV:eistä (minulta ei ainakaan ole kukaan kysynyt aiempaa työkokemustani tai koulutustani) vaan erottuvista persoonista jotka löytävät asioihin tuoreen näkökulman ja joilla on laaja tietopohja. Olen myös huomannut, että kyky tehdä töitä lyhyellä varoitusajalla on hektisessä kulttuuriskenessä iso valtti. Oma virheeni on ollut liiallinen stressinotto: lukuisien toimeksiantojen viidakossa ja freelancereiden epämääräisessä ja usein valitettavan suojattomassa elämässä rentous on avainsana, jotta nopeatempoisessa ja sekavassa arjessa selviää.

Lisää kertomuksia

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… lue kertomus >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… lue kertomus >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… lue kertomus >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… lue kertomus >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… lue kertomus >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… lue kertomus >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… lue kertomus >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … lue kertomus >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… lue kertomus >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… lue kertomus >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … lue kertomus >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. lue kertomus >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… lue kertomus >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. lue kertomus >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa lue kertomus >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
lue kertomus >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… lue kertomus >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … lue kertomus >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… lue kertomus >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… lue kertomus >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… lue kertomus >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›